دفتر برنامه‌ریزی روزانه

دفتر برنامه‌ریزی روزانه

ابعاد (سانتی‌متر): 21*13

49000 تومان

موجود می باشد

دفتر برنامه‌ریزی روزانه
کاغذ بالکى سوئدى
صحافى دوخت و چسب
دارای لیست کارهای روزانه، یادآوری کارهای مهم و یک دفترچه یادداشت مجزا است.

49,000تومان