دفتر شطرنجی-نقطه‌ای

دفتر شطرنجی و نقطه‌ای دان

ابعاد (سانتی‌متر): ۱۳*۲۱

62000تومان

[موجود است]

دفتر شطرنجی و نقطه‌ای
کاغذ بالکى سوئدى
صحافى دوخت و چسب
دارای برگه‌های شطرنجی و نقطه‌ای

یک برگه برچسب جداکننده داخل این دفتر می باشد.
مناسب طراحی و یادداشت کردن

62,000تومان